Onderzoeksbureau Van Uhm Research is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het vlak vanĀ Groene Criminologie.

De groene criminologie gaat expliciet uit van het schadebeginsel, zoals destructieve gevolgen van menselijke activiteiten op de lokale en mondiale ecosystemen en meer in het bijzonder op de schade die wordt toegebracht aan de ecos - het leefklimaat van mens en dier - door overheden, bedrijven en burgers. Naast dader- en slachtofferschap van dergelijke misdrijven is ook recht en rechtvaardigheid van belang in groen criminologsich onderzoek.